รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
101 ม.10   ตำบลจีกแดก  อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 32140
เบอร์โทรศัพท์ 044-558952 เบอร์แฟกส์ -
Email : phanomdongrak@dongrak.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :