ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้ว "เรียงถ้อยร้อยวาที สู่สุนทรีแห่งภาษา"
ชื่ออาจารย์ : นางปาริฉัตร ผิวสร้อย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,16:29  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายสถานที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพงษ์ ปินะถา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2565,20:11  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "ของดีเมืองสุรินทร์'
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพงษ์ ปินะถา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2565,20:11  อ่าน 209 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีพนมดงรัก ปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพงษ์ ปินะถา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2565,20:06  อ่าน 225 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพงษ์ ปินะถา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2565,20:03  อ่าน 221 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพงษ์ ปินะถา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2565,20:02  อ่าน 191 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพงษ์ ปินะถา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2565,20:00  อ่าน 172 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพงษ์ ปินะถา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2565,19:59  อ่าน 174 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพงษ์ ปินะถา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2565,19:58  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขต
ชื่ออาจารย์ : นายสุทธิพงษ์ ปินะถา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2565,19:56  อ่าน 179 ครั้ง
รายละเอียด..