ผลงานนักเรียน
ได้รับรางวัลผลงานระดับคุณภาพ "ดีเยี่ยม" การประกวดการนำเสนอแบบรีวิวผลงานนักเรียนจากการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
นางสาวพัชริญา ภูกิจเย็น
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2564,11:16   อ่าน 44 ครั้ง