ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : วัฒนคุณาธร
ชื่อนักเรียน : นายเจษฎา เเจ่มใส
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2565,13:59   อ่าน 163 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย "เรียงถ้อยร้อยวาที สู่สุนทรีแห่งภาษา"
ชื่อนักเรียน : นางสาวชลธิชา เพชรประกอบ
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,16:30   อ่าน 211 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันการสวดโอ้เอ้วิหารราย ปี 2565 ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อนักเรียน : นักเรียนโรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2565,13:06   อ่าน 218 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล ชนะเลิศ ระดับประเทศ ในกิจกรรมระดับประเทศ ภาพถ่าย “ของดีบ้านฉัน”
ชื่อนักเรียน : นางสาวพรพิมล จันทะชา นางสาวแพรวา จันทะชา นางสาวการเกษ ปอยทอง นางสาวพัชรี พินัยรัมย์ นางสาวภัทราพร ส
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2565,11:36   อ่าน 255 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ กิจกรรมการประกวด คำขวัญ ภายใต้แนวคิด “Safety distancing”ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ชื่อนักเรียน : นายวิทวัส บุญมา
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2565,11:32   อ่าน 282 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ หัวข้อ “Local Action, Global Impact”
ชื่อนักเรียน : นายวิทวัส บุญมา
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2565,11:30   อ่าน 254 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารรายโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ในการแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย โครงการครูไทยรักษ์ภาษา ครั้งที่ ๑๓
ชื่อนักเรียน : การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารรายโรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2565,10:17   อ่าน 267 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย เเละ Popular Vote ระดับประเทศ การประกวดคลิปสั้น ผ่านเเพลตฟอร์ม TikTok โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจเเละยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน Youth Standing Up for Human Rights
ชื่อนักเรียน : นางสาวนาริศา สายยศ ทีม DONGRAK
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2565,14:40   อ่าน 296 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย เเละ Popular Vote ระดับประเทศ การประกวดคลิปสั้น ผ่านเเพลตฟอร์ม TikTok โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจเเละยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน Youth Standing Up for Human Rights
ชื่อนักเรียน : นายชาคริต ไชยบุตร ทีม DONGRAK
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2565,14:38   อ่าน 272 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย เเละ Popular Vote ระดับประเทศ การประกวดคลิปสั้น ผ่านเเพลตฟอร์ม TikTok โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจเเละยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน Youth Standing Up for Human Rights
ชื่อนักเรียน : นายวิทวัส บุญมา ทีม DONGRAK
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2565,14:36   อ่าน 272 ครั้ง