กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
8 มิถุนายน 64 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพนมดงรักวิทยา เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด19
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
7 มิถุนายน 2564 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64