ประกาศของโรงเรียน
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 65
จดหมายเชิญ : เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม วันที่ 19 และ 20 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
ประกาศ : รายชือนักเรียนและห้องเรียน ของนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (่ล่าสุด)
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65
ประกาศ : กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 65
ประกาศ : ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 65
รายชื่อนักเรียนและห้องเรียน สำหรับนักเรียน ม. 1 ม. 4 และ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
ตัวอย่างการปักชื่อและเครื่องหมายต่าง ๆ ในเครื่องแบบนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
ตัวอย่างเครื่องแบบนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
ประกาศ : รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประกาศ : รับสมัครนักเรียนออนไลน์ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
ประกาศ : ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
ประกาศ : ตารางห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2565
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
ประกาศ : ปรับรูปแบบการจัดเรียนการสอน แบบออนไลน์และผสมผสาน ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 65 - 4 มี.ค. 65
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 65
ประกาศ : รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม. 1
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 65
ประกาศ : รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ม. 4 และ ปวช. 1
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 65
ประกาศ : ปรับรูปแบบการจัดเรียนการสอน แบบออนไลน์และผสมผสาน ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 65
ประกาศ : ปรับรูปแบบการจัดเรียนการสอน เป็นรูปแบบ Onsite เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 65
ประกาศ : ปรับรูปแบบการจัดเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 24-28 ม.ค. 65 เป็นแบบ Online และผสมผสาน
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
ประกาศ : ปรับรูปแบบการจัดเรียนการสอน เป็นรูปแบบ Onsite เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 65