วีดิทัศน์โรงเรียน
เปิดบ้านวิชาการ PR OPEN HOUSE 2013
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 66
แนะนำโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 66
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จัดกิจกรรมวันก่อตั้ง พ.ร. ครบรอบ 38 ปี
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “My Social” โลกของฉัน
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 65
๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนพนมดงรักวิทยาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 08 ธ.ค. 65
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 65
14 พฤศจิกายน 2565 นายพศิน บัวหุ่ง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศล แด่หลวงปู่รอด ณ วัดโคกกรม จังหวัดสุรินทร์
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 65
การแสดงดนตรี และนาฏศิลป์ ศิลปะพื้นบ้าน ในงานมหัศจรรย์งานช้างจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 65
ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ วันที่ 4 และ 6 สิงหาคม 2565
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
วันไหว้ครู โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 2565
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบ GPAS 5 Steps โดย นางสาวศศิเพ็ญ คงสุข
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 65
คลิป MV "แปรงฟัน 222" ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 65
TikTok สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน Human Right For All
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
โครงงาน IS เรื่อง ทอเสื่อจากผือด้วยมือเรา
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
แนะนำโรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
มาตราการ 6-6-7 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
้แช้ม 3 ปี ซ้อน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
ศิษย์เก่าเล่าถึง ร.ร.พนมดงรักวิทยา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
รางวัลชนะเลิศ Best Practices PROUD Model ทักษะอาชีพ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
MV "ทำไมคนกินหญ้าไม่ได้" Sing a Science (อพวช.)
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64