วารสารประชาสัมพันธ์
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนพนมดงรักวิทยาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอพนมดงรัก อำเภอพนมดงรัก จ.สุรินทร์
วันที่27กรกฎาคมพ.ศ.2565 โรงเรียนพนมดงรักวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานนิทรรศการ นวัตกรรมป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นจังหวัดสุรินทร์ โดยได้นำเสนอผลงาน“กระบวนการ IUADD เกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรม ต้านทุจริตในยุค Next Normal” ส่งผลให้ได้เป็นตัวแ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2565โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท จี.ไอ.อินดัสทรี จำกัด
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมประกวดตามโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2565 ในรูปแบบเพลง “อุ่นใจไปกับฉัน(ประกันภัย)” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผลการประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศ และเงินรางวัล
การแข่งขันฟุตบอล สพม.สุรินทร์ U15 ลีก2 ประจำปีการศึกษา2565 (โซนใต้) โรงเรียนห้วยจริงวิทยา พบกับ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ผลการแข่งขันโรงเรียนพนมดงวิทยาชนะ 5-0 แข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
วันเสาร์ที่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายพศิน บัวหุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา (โครงการสานฝันวัยใส) และนายชัยณรงค์ เอื้อนไธสง นำนักเรียนเข้าร่วมตอบปัญหายาเสพติด และชมนิทรรศการ ณ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ได้รับรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2565 “ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญทอง เรื่อง PROUD : 21st Century Career and Learning Skills by 1 school 2 curriculams จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ได้ดำเนินการสอบคัดกรองความสามารถ ในการอ่านและการเขียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดสุรินทร์ ติดตามการดำเนินงานขยายผล เครือข่ายผู้นำเยาวชน Y - STRONG ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวหงษ์สา แก่นเดียวได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย "เรียงร้อยถ้อยวาที สู่สุนทรีย์แห่งภาษา"ครั้งที่1
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวยุพิณ ศาลางามเนื่องในโอกาสรับโล่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา2564 จากสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการใหม่นายกิตติศักดิ์ เพ่งเล็งดี
การสอบกลางภาค1/2565
การแข่งขันฟุตบอลลีก2 สพม.สุรินทร์โซนใต้ รร.พนมดงรักวิทยา vs รร.สวายวิทยาคาร
การประชุมบุคลากรประจำเดือนกรกฎาคม2565
วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนพนมดงรักวิทยาได้รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน โครงการโรงเรียนสวยน่าอยู่
1 กรกฏาคม 2565 โรงเรัยนพนมดงรักวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพนมดงรักจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน ของทุกปี)
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 28 มิ.ย.65
รับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสถานศึกษา โครงการบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) และพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (PLC-LS)
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา ระหว่างโรงเรียนพนมดงรักวิทยา กับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายในอำเภอพนมดงรัก 15 มิถุนายน 2565
โครงการอบรมแกนนำต้านการทุจริตด้วยเกมออนไลน์สุจริตนวัตกรรม ต้านทุจริต 14 มิถุนายน 2565
พิธีไหว้ครู 9 มิถุนายน 2565
ประชุมประจำเดือน 7 มิถุนายน 2565
การประชุมพัฒนาสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพ 7 มิถุนายน 2565
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป 23 พฤษภาคม 2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ม.5 ม.6 และระดับ ปวช.1 ปวช.2 20 พ.ค.2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ม.1 ม.2 ม.3 และ ม.4 19 พ.ค.2565
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 17 พ.ค.2565