ข่าวประชาสัมพันธ์
6 มาตราหลักป้องกันโรคโควิด19 ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
6 มาตรการหลักป้องกันโควิด-19 ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 64
7 มาตรการเข้ม โรงเรียนต้องมี รับมือเปิดเรียน | ฟังหูไว้หู (14 ก.ย. 64)
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
Safety School โรงเรียนปลอดภัย
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 64
นวัตกรรมเกมออนไลน์ จากผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด Covid-19 โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 64
เกียรติบัตร กิจกรรม เพชรสังคม พ.ร.
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 64
การยื่นคำร้อง ขอรีเซ็ตรหัสผ่าน Email@dongrak.ac.th
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
วิธีการเข้าใช้งานห้องเรียน Google Classroom โดยคุณครูศุภชัย ผูกเกษร
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64