โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
23
  เมื่อวาน
18
  เดือนนี้
395
  เดือนที่แล้ว
307
  ปีนี้
702
  ปีที่แล้ว
603

 กลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

นายเรืองยศ สารกิจ


นายจักรพงศ์ พรหมสิทธิ์

นางกัญยานัฐ ระวิวรรณ์

นายฉัตรดนัย ลำดับจุด

นางปานไพลิน ขอพรกลาง

นายณัฐวุฒิ รุ่งเรือง
พนักงานราชการ

นางสาวกนกศิลป์ แผ่นทอง

นางสาวธนาภรณ์ นิสสัยดี

นายอภิสิทธิ์ ชำรัมย์

นายวิชิต นพพิบูลย์


โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทร: 044 558952-4 แฟกซ์: 044 558952