โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
3
  เมื่อวาน
13
  เดือนนี้
110
  เดือนที่แล้ว
267
  ปีนี้
416
  ปีที่แล้ว
0

 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

นางสาวถิรวรรณ ระดมสุข


นางสาวพัชรินทร์ นาคงาม


นางสาวเกศินี ศิวพิทักษ์พงษ์


นางสาวน้ำค้าง ชุ่มเสนา


นางสาวบุญฉวี กิ่งนนท์


นางสาวพรทิพย์ โตสงวน


นางสาวสุมิตรา จอกทอง


นางสาวฐาปนี ฤกษ์ดี


นางสาวสุภาพร แทนคำ


นางสาวปวันรัตน์ ทรงนวนโรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทร: 044 558952-4 แฟกซ์: 044 558952