โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
23
  เมื่อวาน
18
  เดือนนี้
395
  เดือนที่แล้ว
307
  ปีนี้
702
  ปีที่แล้ว
603

 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ 

นางสาวน้ำค้าง ชุ่มเสนา


นางสาวพัชรินทร์ นาคงาม

นางสาวเกศินี ศิวพิทักษ์พงษ์

นางสาวบุญฉวี กิ่งนนท์

นางสาวพรทิพย์ โตสงวน

นางสาวสุมิตรา จอกทอง

นางสาวฐาปนี ฤกษ์ดี

นางสาวสุภาพร แทนคำ

นางสาวปวันรัตน์ ทรงนวน


โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทร: 044 558952-4 แฟกซ์: 044 558952