โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
23
  เมื่อวาน
18
  เดือนนี้
395
  เดือนที่แล้ว
307
  ปีนี้
702
  ปีที่แล้ว
603

 กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

นางอรอนงค์ มีสะอาด
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายสุทธิพงษ์ ปินะถา

นายเรืองณวิน มีดินดำ

นางสาวกัญญภัทรสรณ์ ไข่มุกข์

นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง

นางสาวธัญญารัตน์ ภูบุตตะ

นางสาวณัฏฐธิดา บุราณรมย์

นางสาวรัตนาพร สิงห์ประโคน


โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทร: 044 558952-4 แฟกซ์: 044 558952