โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
3
  เมื่อวาน
13
  เดือนนี้
110
  เดือนที่แล้ว
267
  ปีนี้
416
  ปีที่แล้ว
0

 กลุ่มสาระฯภาษาไทย 

นางอรอนงค์ มีสะอาด
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายสุทธิพงษ์ ปินะถา


นายเรืองณวิน มีดินดำ


นางสาวกัญญภัทรสรณ์ ไข่มุกข์


นางสาวนุชจรี สืบเพ็ง


นางสาวธัญญารัตน์ ภูบุตตะ


นางสาวณัฏฐธิดา บุราณรมย์


นางสาวรัตนาพร สิงห์ประโคนโรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทร: 044 558952-4 แฟกซ์: 044 558952