โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
23
  เมื่อวาน
18
  เดือนนี้
395
  เดือนที่แล้ว
307
  ปีนี้
702
  ปีที่แล้ว
603

 ผู้บริหาร 

ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต
ผู้อำนวยการ


นางจันทรา สารกิจ

นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์

นายสามารถ หงษ์สูง

นายเรืองยศ สารกิจ


โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทร: 044 558952-4 แฟกซ์: 044 558952