โรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เช้าชมเว็บไซต์
  วันนี้
3
  เมื่อวาน
13
  เดือนนี้
110
  เดือนที่แล้ว
267
  ปีนี้
416
  ปีที่แล้ว
0

 ผู้บริหาร 

ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ จันทเขต
ผู้อำนวยการ


นางจันทรา สารกิจ


นายธนัญฐ์ ศรันยูญาติวงศ์


นายสามารถ หงษ์สูง


นายเรืองยศ สารกิจโรงเรียนพนมดงรักวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
101 ม.10 ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 32140 โทร: 044 558952-4 แฟกซ์: 044 558952