ประกาศมาตรฐานการศึกษา
ประกาศมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 164.89 KB
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนพนมดงรักวิทยา ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 563.32 KB